Monthly Archives: February 2012

Det heter klasseskille

Sommeren 2009 flytta jeg til Oslo. Og fikk for første gang virkelig se fattigdom og klasseskiller i Norge. Jeg havna på Sagene. Sagene er en hyggelig bydel, og jeg trivdes. Men hvis man er litt oppmerksom på folk rundt seg, … Continue reading

Posted in Politikk | 6 Comments